ForsideOm biodiversitet

Om biodiversitet

Vi har stor fokus på vores naturlige og rekreative områder omkring grusgravene – og har forskellige indsatsområder for at bevare biodiversiteten til glæde for planter, træer og de lokale, som bor i området. Det er vigtigt for os, at naturen tilgodeses både under og efter grusgravningen, og vi tager aktiv del i at løfte både den tørre og den våde natur. 

GENPLANTNING AF TRÆER

Vi planter mellem 10.000 til 20.000 træer om året i områderne omkring vores grusgrave. 

Hvilke træer vi planter varierer meget – men det er også vigtigt for os, at de har en funktion. Vi planter f.eks. æblelunde, så råvildtet har let adgang til føde.

Skovene er opkaldt efter børnebørnene fra Overgaard-familien, som var den tidligere ejer af grusgravene.

Herunder ses eksempler på vores nyplantede skove. 

3 år gammel skov kaldet Mona.
6 år gammel skov kaldet henholdsvis Sofia og Palle.
Ege-træer står flot i Mona-skoven.
Også rødgranen har gode vækstbetingelser.

I et område ved vores grusgrave ved Mjøls graver vi i et område, hvor man også tidligere har gravet grus. Tilbage i 1880 var nedenstående sø ejet af en lokal købmand, som gravede efter sten og grus, som blev brugt ved jernbanesvellerne.

Op til starten af 2. verdenskrig gravede man efter grus, men under krigen lå grusgravene øde hen, indtil man i 1946/1947 plantede skov på arealerne. Området blev købt af Bedsted Lø Grusværker i 1990’erne, og efter stormen i 1999, som væltede store dele af skoven, begyndte man at grave efter grus igen. Da den væltede skov var en fredskov, blev der plantet en erstatningsskov.

IMG_2207
Paulownia-træer_Bedsted-Loe

FORSØG MED
PAULOWNIA-TRÆER

Vi har startet et nyt forsøg op med Paulownia-træer, som også kaldes kejsertræ eller klimatræ. Dette skyldes af det opsuger mere CO2 og producerer mere ilt end nogen anden træsort i verden.
(kilde: paulowniatrees.eu).

Vi plantede små Paulownia-pinde i plantepose tilbage i maj 2023 – og på 3 måneder er der allerede vokset små træer, som snart skal plantes ud i naturen. Ét blad kan blive op til 0,5 m2 stort og er en af de mest hurtigt voksende træ.

BLOMSTERNE OMKRING SØERNE

Blomsterfloraen omkring søerne er spændende og med mange aktiver – og får lov til at vokse vildt mellem de mange træer. Områderne slås kun ned en gang om året – og dette kun for at give luft til jordbunden.

Ved de to søer, hvor der er offentlig adgang, plantes vilde blomster, som ofte plukkes af de lokale til de skønneste buketter.
Sommerfuglen blodplet spiser de gule planter kaldet engbrandbærer.
Den gule kællingetand er et vigtigt tegn på en kvælstoffri jord.
De smukke blå cikorie-blomster ved søerne er en ældgammel lægeplante, og dens rødder blev under 2. verdenskrig brugt til kaffeerstatning.

LAVER VORES EGEN HONNING

Vores honningbier har også stor glæde af de mange vilde blomster. Vi har vores egne bistader omkring søerne, og vi både presser og slynger vores egen honning. 

Presset honning giver en meget varieret smag, da den sunde pollen er presset sammen med honningen.

GENETABLERING AF SØER

Når udgravningerne er færdige i en sø, så genetablerer vi søerne til stor glæde for dyrene i og omkring søerne. Søerne genetableres bevidst med lavvandede områder, hvor blandt andet dammuslingerne bevæger sig hen over sandet og sætter spor. Dammuslingerne er vigtige, da de holder søen ren og renser vandet.

To andre vigtige dyr til opretholdelse af balancen i søvandet er de to rovfisk ørred og sandart, som vi selv sætter ud. Gedder og aborrer kommer til vores søer med andefuglen, som spreder æggene fra sø til sø.

Vi oplever også et rigt padde- og krybdyrliv omkring vores genetablerede søer samt et uhyre rigt insektliv.

Vandplanter som dunhammer og åkander har særlige gode betingelser i klarvandede grundvandssøer.

ADGANG TIL BADNING I SØRENE

Nogle af vores søer etableres som rekreative områder og bruges til badning og sportsaktiviteter for de lokaler i byerne omkring grusgravene.

Vi etablerer søkanter med borde og bænke, lavvandområder, badeområder samt stisystemer omkring søerne. Vi markerer med hvide bøjler i søerne, hvor langt ud i søerne det er tilladt at bade.

Af sportsaktiviteter har vi f.eks. en triatlonklub og en vandskiklub, som fast træner i vandet, og vi har endda to gange afholdt danmarksmesterskaber i vandski.

Åbningstider

Få en samlet oversigt over åbningstiderne i de enkelte grusgrave her.

Prislister

Se prislisterne for de enkelte produkter fordelt på vores grusgrave.

Scroll to Top