Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Disse leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

1. Tilbud

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudets datering.

2. Priser

Priserne er dagspriser i ton og er excl. afgifter og moms. Ret til ændringer for-beholdes. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er angivet med hensyn til accept- og leveringsfrist.

3. Ordrer

En salgsaftale er kun gældende for os, når sælger har afgivet skriftlig erklæring.

4. Levering

Hvis ikke andet er aftalt er leveringsbetingelserne: Frit læsset på lastvogn i vore værker. Såvel pris som kvantum er baseret på opmåling ved læsning i vore værker. Såfremt strejke, lockout, andet force majeure eller særligt vejrlig, som gør produktionen umulig, eller forholdsvis bekostelig, udsættes leveringstidspunktet uden ansvar for os for et tidsrum der svarer til den tid forhindringerne har haft virkning.

5. Modtagelse

Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at materialet opfylder aftalte krav. Ved mangler skal vi straks underrettes mundtlig, efterfulgt af en skriftlig reklamation. Det er købers ansvar, at han eller den vognmand der afhenter materialerne, bestiller den kvalitet eller sortering der ønskes af køber.

6. Ansvar for mangler

Sælgerens ansvar for mangler ophører efter 5 år efter levering til køberen.

Ansvar for skade eller tab som følge af at leverede varer er behæftet med mangler begrænses til varens værdi incl. transport, for så vidt andet maksimum beløb ikke er fastsat. Kosmetiske forandringer dækkes ikke.

7. Betalingsbetingelser

Løbende måned + 20 dage. Herudover beregnes 1,5 % i rente.​

Information​

​Bedsted Lø Grusværker er grundlagt i 1954 og består af 4 grusgrave med i alt 23 medarbejdere.

De 4 grusgrave producerer på årsbasis 800.000 ton grusmateriel.

Åbningstider​:

Sommerhalvår 1/4 til 30/11

Mjøls:         6.00 - 16.30

(Fredag       6.00 - 16.00

Lovtrup:     6.00 - 16.00

fredag          6.00 - 16.00

Uge Mark :  6.00 - 16.00

fredag          6.00 - 15.00

Vinterhalvår 1/12 til 31/3

Mjøls:        6.00 - 16.00

Lovtrup:    6.00 - 16.00

Uge Mark:  6.00 - 16.00

I vinterhalvåret lukker samtlige grave fredag kl. 15.00.

 

Firmainformation

Bedsted Lø Grusværker

CVR-nr.: 58470317​

Adresseinformation

Stenagervej 9

6230 Rødekro​

Kontaktinformation

Telefon: 74 66 22 14

E-mail: grus@grus.dk