ForsideFokus på sikkerhed i praksis

Fokus på sikkerhed i praksis

På FN’s World Safety and Health Day sætter vi særligt fokus på de tiltag, der er gjort for at forbedre sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne ved vores grusgrave. I dette indlæg ser vi nærmere på Morten Hougaard Kroghs indsatsområde som HSE-medarbejder. Morten Hougaard Kroghs ansvar fordeler sig på tværs af Bedsted Lø Grusværker og Gunderup Grus- og Stenleje.

Sikkerhed i dagligdagen

Morten Hougaard Kroghs rolle som HSE-medarbejder indebærer en bred vifte af ansvarsområder, der spænder fra at holde AMO-møder til at sikre kompetenceudvikling blandt medarbejderne. “Min opgave er bl.a. at sørge for, at CRH Materials overholder alle CRH’s sikkerhedsprotokoller,” fortæller Morten Hougaard Krogh. ”Jeg sikrer også løbende, at nye medarbejdere bliver introduceret til virksomhedens sikkerhedskrav.”

Det er afgørende, at alle medarbejdere, der arbejder ved grusgravene, har kendskab til disse krav. Det gælder ikke kun medarbejdere, der har deres daglige gang på Bedsted Lø Grusværker og Gunderup Grus- og Stenleje, men også medarbejdere, der kun er der nogle enkelte dage. Dette kræver et tæt samarbejde mellem Morten Hougaard Krogh og kollegerne i grusgravene

Nye foranstaltninger for øget sikkerhed

”Det seneste års tid har vi i grusgravene arbejdet med en række sikkerhedstiltag”, forklarer Morten Hougaard Krogh.

Og fortsætter: ”Det omfatter blandt andet opsætningen af hegn og lysbomme rundt om de områder, hvor der er særligt behov for at beskytte både medarbejdere og det omkringliggende samfund. Vores mål er at skabe en tydelig adskillelse mellem arbejdsområder og offentlige rum. Vi har søer og naturområder, som benyttes af lokale borgere, men vi vil jo gerne afskærme og lukke af for vores arbejdsområder for at øge sikkerheden.”

Ydermere er der iværksat tiltag for at modernisere og sikre maskinparken i overensstemmelse med CRH’s høje sikkerhedsstandarder. “Vi installerer afskærmning på maskinerne for at minimere risikoen for ulykker. Det er afgørende for at forebygge personskader,” forklarer Morten Hougaard Krogh. Dette arbejdet bliver færdig i grusgravene i den sydlige del af Jylland til sommer og i grusgravene ved Mariager Fjord færdiggøres til jul.

Medarbejdere modtager international pris

Sikkerhedsindsatsen hos grusgravene har også givet genlyd uden for Danmarks grænser.  Værkstedsleder Erik Graversen fra Bedsted Lø Grusværker har nemlig modtaget CRH Europe Safety Award 2023 for sin indsats for at bringe alt maskineri i Grusgravene op på CRH Safety Standard.  Samtidig modtog Bente Domino, kontorassistent hos CRH Concrete også en pris for sit arbejde med hjælpesystemer til gennemførelse af APV, Safety Surveys, arbejdsmiljøgennemgange, kurser, førstehjælp og mere.

”De har begge været i Holland for at modtage deres priser, og det er et vigtigt og synligt tegn på, at vi har stor fokus på sikkerheden her i Danmark,” afslutter Morten.

Scroll to Top